AÜ EBF HAKKINDA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 31 Mart 1964 tarihinde “ülkede eğitim bilimleri alanında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirme” temel amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin ilk eğitim fakültesi olan fakültemiz, 1965-1966 eğitim-öğretim yılında 109 lisans öğrencisiyle öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasayla, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel amaçları öğretmen yetiştirmek olan iki veya üç yıllık eğitim enstitülerinin “Eğitim Fakültesi” adıyla üniversitelere aktarılmasından sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığı vurgulamak üzere, fakültemizin adı “Eğitim Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3 Mart gününü her yıl fakülte kuruluş günü olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlamaktadır.

Fakültemiz eğitim bilimlerinin farklı alanlarından lisans ve lisansüstü programlarla alanda gereksinim duyulan öğretmen, uzman ve akademisyenleri yetiştirmekte ve öncü araştırma projeleriyle alanın gelişimine katkı sağlamaktadır.Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının bugünkü akademik yapısı Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’nin kurulduğu 1964 yılından bu yana farklı isimler ve akademik yapılar altında lisans ve lisansüstü programlarla faaliyet göstermektedir. İlk olarak, Eğitim (Bilimleri) Fakültesi bünyesindeki sekiz kürsüden biri olan Eğitim Bilimleri Kürsüsünde Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü ihtisas programı olarak yer almıştır. 1974 yapılanmasında Kürsü bölüme dönüşürken adını da ihtisas bölümünün adına uygun olarak Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü yapmıştır. Eğitim Fakültelerinin yapısında köklü değişiklikler içeren 1982 YÖK kanunu ile bölümün adı değişmemiş ancak Teknik Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümünü anabilim dalı olarak içeren kapsamlı bir bölüme dönüştürülmüştür. Aynı yapılanma çerçevesinde Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde lisansüstü eğitim veren Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı açılmıştır. 1997 yılında YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde yaptığı diğer köklü bir değişiklikle lisans programı kaldırılarak Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı olmuştur. Yine YÖK tarafından 2007 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile adı Eğitim Programları Bölümü olarak düzenlenmiş ve bölüme bağlı Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı ve Karşılaştırmalı Eğitim Anabilim Dalı açılmıştır. Son olarak, 2016 yılında yapılan değişiklikle, bölüm Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırılırken, Eğitimde Program Geliştirme ve Karşılaştırmalı Eğitim Anabilim Dalları kapatılmıştır. Anabilim Dalı eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmekte; Fakültenin lisans programlarında alanının ilgili derslerini vermektedir. Bölüm, ad ve yapılanmasındaki değişikliklere rağmen 55 yıldır lisans ve lisansüstü mezunları ile eğitimde program geliştirme uzmanı, akademisyen ve bilim insanı yetiştirmekte; bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.