ÇAĞRI METNİ

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesiev sahipliğinde ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği işbirliğiyle 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI-EPOK 2019) sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

ICCI-EPOK 2019, Eğitim Programları Bağlamında Geleceği Yeniden Tasarlamak ana teması ile uzmanlık, deneyim ve bilimsel araştırmaların paylaşımını amaçlamaktadır. Eğitim programları bağlamında geleceğin yeniden tasarlanmasına çok yönlü bakmaya olanak sağlayacak alt temalar aşağıdaki gibidir:

 • Okul öncesinde program çalışmaları ve öğretim
 • Temel eğitimde program çalışmaları ve öğretim
 • Ortaöğretimde program çalışmaları ve öğretim
 • Mesleki ve teknik eğitimde program çalışmaları ve öğretim
 • Yükseköğretimde program çalışmaları ve öğretim
 • Mesleki gelişim programları
 • Yaşam boyu öğrenmede program çalışmaları
 • Öğretmen eğitiminde program çalışmaları
 • e-programlar
 • Uluslararası diploma programları
 • Dünyada eğitim programları ve öğretim
 • Eğitim programlarının akreditasyonu
 • Geçmişten geleceğe program çalışmaları
 • Küreselleşmenin program çalışmalarına etkisi
 • Program çalışmalarında kapsayıcı eğitim
 • Program çalışmalarında ölçme ve değerlendirme
 • Program Değerlendirme

Kongre kapsamında, alanında önemli çalışmaları olan çağrılı konuşmacılar, dünyada ve Türkiye’de eğitim programları ve öğretim konularının tartışılacağı paneller ve sözlü bildiriler yer alacaktır. Kongre ile ilgili detaylı bilgi, kongre web sayfasından ulaşılabilecektir. Kongreye bildiri özeti gönderimi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri ve tercih eden katılımcıların tam metinleri, hakem sürecinden geçtikten sonra elektronik olarak yayımlanacaktır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek kongremize katılımınızla bizleri onurlandırmanızı bekleriz.

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

Dekan
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Özcan DEMİREL Prof. Dr. Özcan DEMİREL

Başkan
Eğitim Programları ve
Öğretim Derneği