1977 yılında Korgan’da doğdu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda psikolojik danışmanlık ve yöneticilik yaptı. 2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Dil eğitimi için İngiltere University of Sussex’te bulundu.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rektör Danışmanlığı gibi idari görevlerde bulundu. YÖK, ÖSYM ve TÜBİTAK’ta çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2014 yılında yarı zamanlı olarak MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergilerde sanat, estetik, kültür, sinema ve eğitim yazıları yazdı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi ve Samsun Dost Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezinin (Dost-SAM) kurucu başkanlıklarını yaptı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.