Doç. Dr. Fatma Mızıkacı lisansını Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği alanında tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı alanda Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. Doktorasını 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Romanya’da bulunan UNESCO CEPES’te, 2015-2016 yılları arasında ABD’de bulunan Chapman Üniversitesi’nde, 2014 yılı Kasım ayında Kazakistan’ın Zhetysu Devlet Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Total Quality Management in Higher Education, From Here to There: Mileposts of European Higher Education, Tools for Process Evaluation adlı kitaplarda kitap editörlüğü; Cumhuriyet’in İlanından 2013’e Öğretim Programlarının Analizi; Nation-building and Identities in Post-Soviet Societies; Achieving Partnership through Higher Education in Eurasian Inter-university Dialogues on Cooperation for Higher Education Development; Demographics and Higher Education in Europe adlı kitaplarda kitap bölümleri bulunmaktadır. Editörlük yaptığı son kitabı A Language of Freedom and Teacher’s Authority: Case Comparisons from Turkey and the United States 2017 yılında ABD’de basılmıştır. Otuz yılı aşkın bir süredir Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmış olan Doç. Dr. Fatma Mızıkacı halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Verdiği lisans ve lisansüstü dersler arasında Eğitimde Program Geliştirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Yükseköğretim Programları, Eğitim Programı Kuramları, Eğitim Programlarında Proje Geliştirme ve Eğitim Programlarında Felsefe ve İdeoloji gibi dersler bulunmaktadır.