Paul Bullen-Smith, Cambridge Değerlendirmesi Uluslararası Eğitimi Yeterlik Geliştirme birimi grup yöneticisi olarak 260’dan fazla yeterliğin 21. Yüzyıl ile öğrencilerin, okulların, işverenlerin ve yükseköğretimin değişen taleplerine uygunluğunu sağlamak için çalışan bir gruptan sorumludur. Bu görevinden önce Cambridge Küresel Bakış Açıları (Cambridge Global Perspectives)’nın başkanı olarak Cambridge’in 21. yüzyıl becerilerinin değerlendirilmesinde bir araç olarak Küresel Bakış Açılarını, sunduğu programın merkezine yerleştirme politikasını gerçekleştirmekten sorumluydu.

Paul, Cambridge’de hem değerlendirme hem de ders programı geliştirme konusunda dokuz yıl çalışmıştır. Bundan önce IB ve Pearson için sınav yapmanın yanı sıra dokuz yıl öğretmenlik ve bölüm başkanlığı yapmıştır. Eğitim dünyasına katılmadan önce özellikle satış, pazarlama ve genel yönetim alanlarında yirmi yıllık deneyimi bulunmaktadır. Ekonomi ve Politika alanında onursal derecesi, Öğretim ve Pazarlama alanında da lisansüstü eğitimi vardır.