Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde 1983 yılında tamamlamıştır. İlk yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde aynı alanda 1986 yılında tamamlamıştır. 1986 yılında 1416 sayılı yasa ile Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen Ahmet DOĞANAY, Long Island Üniversitesinde ilköğretimde program ve öğretim alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora eğitimini ise, Pittsburgh Üniversitesinde sosyal bilgiler eğitimi alanında 1993 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında bir yıl sınıf öğretmenliği yapan Ahmet DOĞANAY, akademik yaşama 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde başlamıştır. Yurt dışı dönüşü yine aynı fakültede göreve başlamış ve halen devam etmektedir.

Akademik yaşamında, ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Ahmet DOĞANAY halen Üniversitelerarası Kurul üyesi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanıdır.

Profesör DOĞANAY, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzmanlık ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Bu projeler arasında, YÖK Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Avrupa Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Projesi, Avrupa Değerler Eğitimi Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temel Eğitimde Program Geliştirme Projesi sayılabilir. Sosyal bilgiler eğitimi, düşünme eğitimi ve program geliştirme alanlarında yayınlar yapan Ahmet DOĞANAY, biri SSCI diğeri E-SCI ve ERIC indekslerinde taranan iki dergide baş editörlük görevlerini yürütmektedir.