Prof. Dr. Ahmet Saban, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) programından mezun oldu. Ohio Üniversitesinde (ABD) 1993 yılında yüksek lisansını ve 1997 yılında da doktorasını EPÖ alanında tamamladı. EPÖ alanında 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında da Profesör oldu. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında öğretmen yetiştirme, metaforik düşünme, nitel araştırma, öğrenme kuramları, vb. bulunmaktadır.