Prof. Dr. Ali Yıldırım, Göteborg Üniversitesi (İsveç) Pedagogical, Curricular and Professional Studies Bölümü öğretim üyesidir. 1993 ve 2018 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi´nde görev yapmıştır. Program geliştirme, öğretmen eğitimi, düşünme ve öğrenme süreçleri, sosyal bilimler eğitimi ve değerlendirme alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen geniş çaplı araştırma projelerinde (aile eğitimi, SBS, mesleki eğitim, vb.) ve Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık yapmıştır. Aktif vatandaşlık eğitimi, hayat boyu öğrenme, iklim dostu okullar, öğrenme ağları, okul dışı öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi konularıyla ilgili AB Projelerinde koordinatör ve araştırmacı olarak görev almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen akreditasyon, fakülte-okul işbirliği, öğretmen nitelikleri, öğretmen eğitimi, öğretmenlik sertifikası komisyonlarında görev almış ve çeşitli rapor ve programların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Basılmış makale ve kitap çalışmaları öğretmen eğitimi, program geliştirme, değerlendirme, öğretim süreçleri, sosyal bilgiler öğretimi ve nitel araştırma konularına odaklanmaktadır.