1973’de Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nu, 1976’da Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü lisans, 1978’de aynı bölümde Yüksek Lisans, 1988’de Doktora programını tamamladı.1973-74’de Hacıbektaş Köy Kadınları Öğretmen Yetiştirme Merkezi’nde, 1974-75’de Hasanoğlan Pratik Sanat Okulu’nda, 1975-1988 yıllarında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde, 1988’den 2016’da yaş haddinden emekli oluncaya kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde çalıştı. 1995 yılında doçent, 2001’de Profesör oldu. 2006-2007’de görevlendirme ile bir yıl KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalıştı. TED Ankara Koleji ve Başkent Üniversitesi Ayşeabla Koleji’nde program geliştirme danışmanlığı ve çeşitli bakanlıkların Eğitim Bilimleri Fakültesi ile ortak düzenlediği hizmet içi eğitim programlarında çalıştı. Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Okulda Dayak, Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim ve Şiddet konularında bireysel hazırlanmış, Eğitim Bilimine Giriş, Kadına Yönelik Şiddet, Yurttaş Olmak İçin, İlköğretim İçin İnsan Hakları Dizisi, Cumhuriyet’in İlanından 2013’e Öğretim Programlarının Analizi, adıyla ortak yayınlanmış kitapları, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makale ve kitap bölümleri vardır. Son 10-15 yılda Türk Eğitim Sistemi’ndeki uygulamalara eleştirel olarak bakan yazıları mesleki dergilerde ve gazetelerde yayınlanmıştır.

Kadın Dayanışma Vakfı, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ulusal Eğitim Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği’nin çalışmalarına katkı vermiştir. İki oğlu ve iki kız torunu vardır.