Prof. Dr. Kirsti Klette 2002 yılından beri Oslo Üniversitesi Sınıfiçi Çalışmaları/ Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde görev yapmaktadır. Profesör Klette, Eğitim Bilimleri Fakültesindeki Dersler ve Yeterliliklerle ilgili öğretimsel çalışmalar (SISCO) adlı araştırma grubunun yöneticisi, Oslo Öğretme-Öğrenme Video laboratuvarının başkanı ve İskandinav Öğretiminde Eğitim Niteliğinin Mükemmelliği’nin İskandinav Merkezinin (QUINT) video dokümantasyonu/ karşılaştırmalı sınıf içi çalışmalardan sorumlu yeni atanan yöneticisidir (bknz. https://www.uv.uio.no/quint/english/)

Araştırma alanları; sınıflarda öğretme ve öğrenme/ sınıfiçi öğrenmenin video dokümentasyonu/ öğretim niteliğinin ölçülmesi ve öğretmen eğitimidir. Klette bu araştırma alanlarında ulusal ve karşılaştırmalı çalışmalarıyla önemli ödüller almıştır, yakın zamanda öğretim ve öğrenci başarısını ilişkilendirmeye odaklanan (LISA Study) ulusal ve İskandinav fonu kazanmıştır. Ayrıca, Finlandiya, Norveç, Kaliforniya, Şili ve Küba’nın öğretmen eğitimi programlarını inceleyen uluslararası karşılaştırmalı Öğretmen Eğitiminde Tutarlılık ve Sınavlar (CATE Study) adlı çalışmanın baş araştırmacısıdır. (bknz. https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/cate/index.html)