Prof. Dr. Kıymet SELVİ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Programları ve Öğretim alanından 1980 yılında Lisans, 1984 yılında Yüksek Lisans ve yine aynı üniversitenden 1996 yılında Doktora programını tamamlamıştır. SELVİ 1985-1987 yılları arasında Bilgisayar Programcılığı ve Sistem Analistliği yüksek lisans programının tamamlamıştır.

SELVİ iş yaşamına Ankara Defterdarlığı’nda başlamış oradan Maliye Bakanlığında Bilgisayar Programcısı ve Sistem Analisti olarak on yıl görev yaptıktan sonra 1994-1997 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 1997-2003 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde Yard. Doç. Dr. olarak görev yapmış olup 2003-2018 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yard. Doç. Dr., Doç. Dr. ve Prof. Dr. olarak görevini sürdürürken SELVİ 16 Mart 2018 tarihinde kendi isteğiyle öğretim üyeliğinden emekliye ayrılırmıştır. Eylül 2019’da Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık adlı işletme kurmuştur.

Akademik ortamdaki çalışmalarından dolayı toplam on üç ödül ve teşvik almış, on projede koordinatör, uzman veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Toplam 43 makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş toplam 53 bildiri, İngilizce ve Türkçe on altı kitap bölümü, yazar ve editörlük yaptığı altı kitabı, Uluslararası bir dergide baş editörlük görevi yürütmektedir. Beş mesleki sivil toplum örgütüne üyelik ve EPÖDER başkan yardımcılığı görevini yürüten SELVİ 20 farklı konuda sertifika ve yeterlik belgesine sahip olup TRT 2‘de eğitim danışmanlığı ve program yapımcılığı yapmış, okullara 100’den fazla seminer vermiştir. SELVİ’nin çalışmaları ağırlıklı olarak “eğitim programları ve öğretim alanını” ile ilgili olup, , e-öğrenme, uzaktan eğitim, kendi kendine öğrenme, insan hakları ve demokrasi eğitimi, fenomenolojik felsefe, fenomenolojik pedagoji, eğitim felsefesi başlıkları altında toplanmaktadır.