Prof.Dr. Dr. Mehmet Gültekin, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında (Program Geliştirme) yüksek lisansını ve 1997 yılında da aynı Enstitü ve aynı alanda doktorasını tamamladı. Dr. Mehmet Gültekin meslek yaşamına, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne geçen Dr. Mehmet Gültekin, burada iki yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1997 yılında yardımcı doçent 2009 yılında doçent ve 2014 yılında da profesör olan Dr. Mehmet Gültekin Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok dergide makaleleri bulunan Prof.Dr. Dr. Mehmet Gültekin’in ilgi alanları öğretmen eğitimi, eğitim programları ve öğretim ve ilkokul programlarıdır.