Prof. Dr. Nilay T. Bümen, Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında alan Dr. Nilay T. Bümen, halen İzmir’de Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Kariyerine iki özel okulda program geliştirme birimlerini kurarak başlayan Dr. Bümen (1995-2001), Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra doçent ve profesör unvanlarını almıştır. Bu süreçte Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı, teknoloji transfer ofisi fakülte koordinatörü, Bologna Süreci fakülte koordinatörü ve stratejik planlama fakülte koordinatörü olarak görev yapmıştır (2012-2017). Ayrıca 2011 yılında Indiana Üniversitesi Eğitim Okulu’nda misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Çalışma alanları eğitim programları, etkili öğretim ve öğretmen eğitimidir (özellikle de öğretmenlerin mesleki gelişimi). Dr. Bümen, Okulda Çoklu Zekâ Kuramı (2002, Pegem A yayıncılık) adlı kitabın yazarı, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar adlı çeviri kitabın editörü olup (2016, Pegem Akademi), 30’dan fazla makale ve bildiriye imza atmıştır. Ayrıca International Association for the Advancement of Curriculum Studies ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği üyesidir.