Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Prog-ramları ve Öğretim Anabilim (EPÖ) dalında tamamla¬mıştır.

Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Eği¬tim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim Dalı’ndan, doktora derecesini ise, Ha¬cettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulu¬nan EPÖ Anabilim Dalı’ndan almıştır. Halen Gazi Eği¬tim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EPÖ Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Kalaycı’nın; öğrenme ve öğretim süreçleri, aktif öğretim yöntemleri, üst düzey düşünme becerileri, yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme süreçleri, yükseköğretimde kalite, toplumsal cinsi¬yet eşitliği ve eğitimi, eğitim programları ve öğretim alanında, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış olan 40’dan fazla makalesi, vermiş olduğu konferansları ve gerçekleştirdiği proje çalışmaları olmuştur. Ayrıca eğitimle ilgili yedi adet basıl¬mış kitabı ve değişik gazetelerde yayımlanmış çeşitli köşe yazıları bulunmaktadır. Kalaycı, “Vitamin Öğretmen Portalı” yoluyla, eğitimcilere kendi alanıyla ilgili 50 saat canlı eğitim yapmıştır.

Kalaycı, Çin’den, İsrail’den ve iki kez de Finlandiya’dan devlet bursları al¬mıştır. Fulbright bursu ile ABD’de; İndiana Üniversitesi - Purdue Üniversitesi İndianapolis’te, bir başka burs ile Michigan Devlet Üniversitesi’nde uzun dönemli araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar; yetişkinler eğitimi, çoklu zekâ kuramı ve uygulamaları, eğitim programları ve öğretim, program değerlendirme ve toplumsal cinsiyet rolleri konuları ile ilgilidir.

Çevre sorunları konusunda bir aktivisttir ve hayvan tutkunudur. Sinema filmleri ilgilendiği konular arasındadır.