Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan 1991 yılında mezun olmuş, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında Doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sürdüren Yıldırım, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesörlük unvanını almıştır. Fizyoterapide klinik karar verme stratejileri, kanıta dayalı uygulama, motor öğrenme, nörogelişimsel tedavi, nörolojik fizyoterapide güncel yaklaşımlar konularında lisans ve lisansüstü dersler vermekte, nörolojik hastalıklarda fizyoterapinin etkinliği ve teknoloji destekli rehabilitasyon konularında araştırmalar, ulusal ve uluslararası projeler yapmaktadır. Çalışma alanında 100’ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir patenti bulunmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim alanında, iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması, Bologna süreci, mezun yeterlilikleri gibi alanlarda çalışmış, çok sayıda komisyon, ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. 2004-2012 yılları arasında HÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kurum Koordinatörlüğü, 2012-2014 yılları arasında HÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2014-2016 yılları arasında HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüş, 2014-2016 yılları arasında ise Ulusal Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin kuruculuğu ve başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen Yıldırım, 2018 yılından itibaren YÖKAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.