Gürkan 1970 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması bölümlerinden mezun olmuştur. 1972 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisans, 1981 yılında Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora programını tamamlamıştır. 1972 yılında ve 1976-1978 yılları arasında üç yıl M.E.B. Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi Radyo Şubesi’nde şube şefi ve program yazarı olarak görev yapan Gürkan, 1973-1976 yılları arasında A.B.D. Rolla-Missouri Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak dersler almış ve Missouri Columbia’da Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Teşhis ve Tedavi Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmıştır.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1985 yılında yardımcı doçent olan Gürkan, 1987 yılında doçentlik ve 1993 yılında da profesörlük unvanlarını almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Eğitim Programları ve Öğretim Bölüm Başkanlığı ,Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Gürkan 2008 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ndeki görevinden kendi isteği ile emekli olmuştur. 2008-2011 yılları arasında KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Dekan , 2011-2013 yılları arasında KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından 2018 yılına kadar KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.2018-2019 öğretim yılında bir dönem Başkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Gürkan’ın Program Geliştirme, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitim Programları, İlköğretim Programları, Öğretmen Yetiştirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri başta olmak üzere eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Çok sayıda yüksek Lisans ve Doktora tezi yönetmiştir. Evli ve biri kız biri erkek iki çocuk annesidir.