1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda göreve başlayan Sevinç ATABAY 1991-1993 yılları arasında Eğitim Ataşesi olarak Chicago/ABD’de bulunmuş, Talim ve Terbiye Kurulu’nda Program Geliştirme Dairesinde, yabancı dil programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, erken yaş dil öğrenim metodlarının geliştirilmesi gibi alanlarda görev yapmış ve Kitap Yazım Komisyonları’nda Başkanlık yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Topluluk Programları Genel Koordinatörü olarak ve AB’nin eğitim politikalarının tanıtılması alanlarında çalışmış, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden ve AB Genel Sekreterliğindeki kamu hizmetlerinden 2006 yılında emekli olmuştur. Halen Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü olarak görev yapan ATABAY ın, Avrupa Birliğinin anlaşılması için oluşturulan AB Takımını, TÜSİAD Eğitim Komisyonu, TOBB Eğitim Meclisi ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarındaki üyeliklerinin yanı sıra Genç Liderler Akademisinde (Young Guru Academy) Hayal Ortaklığı bulunmaktadır. ATABAY’ın İngilizce öğretimi ve AB eğitim politikaları konularında yayınları (Örn. e-Ülke-e-Avrupa 2005, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Comenius-Okul Eğitimi, 6. Çerçeve Programı Türkiye’ye Ne Getirir?, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Eğitim, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları) ile yayımlanmış birçok makalesi (Örn. Genç Kuşakları Anlamak Y ve Z, Mekan ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi, Oyun ve Öğrenme, Eğitimde İnovasyon, Hibrit İnsan’a Doğru) bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.