EPÖDER

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER), eğitim programları ve öğretim alanı ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşların bilimsel, mesleki, kültürel yönden gelişmesine; ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak eğitimin her kademesindeki programların çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 9 Eylül 2009 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Alanla ilgili kongre, konferans, çalıştay ve paneller düzenleyen EPÖDER ayrıca uluslararası hakemli bir dergi olan “Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi”ni yayımlamaktadır.

EPÖDER Yönetim Kurulu

Genel Başkan: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Kıymet SELVİ
Genel Sekreter: Prof. Dr. Ahmet OK
Genel Mali Sekreter: Dr. Öğrt. Üyesi Esed YAĞCI
Genel Basın Yayın Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Gülçin TAN ŞİŞMAN
Genel Örgütlenme Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Suat PEKTAŞ
Genel Eğitim Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR