ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 25 Mart 2019
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 18 Ağustos 2019
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 2 Eylül 2019
Kayıtların Başlaması 2 Eylül 2019
Kayıt İçin Son Tarih 20 Eylül 2019
Kongre Programının Açıklanması 24 Eylül 2019
Elektronik Bildiri Özetlerinin Yayınlanması 8 Ekim 2019
Kongre Başlangıcı 9 Ekim 2019
Açılış Kokteyli 9 Ekim 2019
Gala Yemeği 11 Ekim 2019
Kongre Bitişi 11 Ekim 2019
Sosyal Program 12 Ekim 2019
Bildiri Tam Metinlerin İçin Son Tarih 3 Kasım 2019
Bildiri Elektronik Tam Metinlerin Yayınlanması 30 Kasım 2019
Cambridge Scholars Publishing Tam Metni İçin Son Tarih 15 Aralık 2019
Cambridge Scholars Publishing Tam Metin Basımı .………  2020