ÖZET GÖNDERME

 • Kongreye özet gönderimi, yalnızca çevrimiçi özet gönderme sistemi üzerinden yapılabilecektir. Sistemi kullanabilmek için öncelikle kongre web sayfasına üye olunması gerekmektedir.
 • Katılımcılar kongreye en fazla iki bildiri ile katılabilecektir.
 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre için katılımcılar sunumlarını İngilizce veya Türkçe yapabilecektir. Ancak bildiri özetleri yalnızca İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Kongre için gönderilen özetler, paralel oturumlarda sözlü sunum biçiminde sunulacaktır. Her paralel oturumda benzer temalardan 15 dakikalık dört ya da beş sözlü sunuma ve kısa bir tartışmaya yer verilecektir.
 • Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, özet kitabı biçiminde elektronik olarak yayımlanacaktır. Bunun yanında, kongrede sunulmuş bildiriler arasından çalışmasının tam metin olarak yayımlanmasını isteyen katılımcıların çalışmaları, hakem süreci tamamlandıktan sonra e-kitap biçiminde yayımlanacaktır.

Özet Yazım Yönergesi

 • Bildiri özetinin başlığı, en fazla 14 sözcükten oluşmalı ve herhangi bir kısaltma içermemelidir.
 • Özet metni, 750-1000 sözcükten oluşmalı ve aşağıdaki bölümleri içermelidir.
  • Bildiri özetinin başlığı, en fazla 14 sözcükten oluşmalı ve herhangi bir kısaltma içermemelidir.
  • Özet metni, 750-1000 sözcükten oluşmalı ve aşağıdaki bölümleri içermelidir.
   • Problem durumu ve kavramsal/ kuramsal çerçeve (300-400 sözcük)
   • Yöntem (150-200 sözcük)
   • Beklenen/ ulaşılan sonuçlar (150-200 sözcük)
   • Kaynakça (150-200)
  • Özette en az üç, en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır.
  • Kaynakçada gösterilen tüm kaynaklara metin içinde yer verilmelidir.
  • Özette çizelge ve görsel bulunmamalıdır.
  • Özet, APA 6 formatına uygun olarak yazılmalıdır.

  Bildiri özetleri yalnızca çevrimiçi özet gönderme sistemi üzerinden gönderileceği için, öncelikle kongre web sayfasına üye olunmalıdır. Üye olduktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak sisteme istediğiniz zaman yeniden giriş yapabilirsiniz.


  ÖZET GÖNDER