AÜ EBF HAKKINDA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 31 Mart 1964 tarihinde “ülkede eğitim bilimleri alanında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirme” temel amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin ilk eğitim fakültesi olan fakültemiz, 1965-1966 eğitim-öğretim yılında 109 lisans öğrencisiyle öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasayla, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel amaçları öğretmen yetiştirmek olan iki veya üç yıllık eğitim enstitülerinin “Eğitim Fakültesi” adıyla üniversitelere aktarılmasından sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığı vurgulamak üzere, fakültemizin adı “Eğitim Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3 Mart gününü her yıl fakülte kuruluş günü olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlamaktadır.

Fakültemiz eğitim bilimlerinin farklı alanlarından lisans ve lisansüstü programlarla alanda gereksinim duyulan öğretmen, uzman ve akademisyenleri yetiştirmekte ve öncü araştırma projeleriyle alanın gelişimine katkı sağlamaktadır.Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatma Varış tarafından kurulan Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; tarihi gelişme süreci içinde, 1982 yılına kadar, bir bölüm olarak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla hem Türk Milli Eğitim sistemine hem de diğer üniversitelere elemanlar yetiştirerek hizmet vermiştir. 1997 yılında YÖK tarafından yapılan düzenlemeyle, Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri ile birlikte yeniden yapılandırılması sonucunda Bölüm yeni yapı içinde bir “Anabilim Dalı” olarak yer almıştır. Fakültenin yeni yapısı içinde “Program Geliştirme Anabilim Dalı, önce Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalı içinde bir bilim dalı olarak varlık bulan Eğitim Programları ve Öğretim lisans programı kapatılmış, lisansüstü programları ise Eğitim Bilimleri Enstitüsünce yürütülmeye başlanmıştır. Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan “Program Geliştirme” yüksek lisans ve doktora programları ile bilimsel çalışmalara ve araştırmalara devam edilmiştir. Bilim dalı, Temmuz 2007’de “Eğitim Programları Bölümü” adını alarak “Eğitimde Program Geliştirme” ve “Karşılaştırmalı Eğitim” anabilim dallarından oluşan bir bölüm olmuştur. Ancak 2016 yılında yapılan son değişiklikle, Eğitim Programları Bölümü yeniden Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. Şu anda, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altında bir profesör, iki doçent, iki doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve altı araştırma görevlisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.