YAYIN SÜRECİ

Bildiri özetleri kitabımız yayınlanmıştır. İndirmek için lütfen tıklayınız.

Tam Metin Yayın Süreci

Kongrede sunulmuş bildiler için tam metin yayımlanma seçenekleri aşağıdaki biçimdedir: